توضیحات

 گزارش حاضر طرح توجیهی یا مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Prefeasibility Study) روبان بافی است. مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرداین مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. در ادامه تعداد زیادی طرح توجیهی به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار داده شده است:

طرح توجیهی تولید روفرشی

طرح توجیهی تولید سقف کاذب

طرح توجیهی تولید سالامبور

طرح توجیهی تولید انواع سمعک

طرح توجیهی تولید صندلی

طرح توجیهی تولید سنگ مصنوعی

طرح توجیهی تولید سنگ‌های قیمت

طرح توجیهی تولید سانتریفیوژ

فرمت فایل ارایه شده جهت دانلود : PDF