طرح کسب و کار چیست؟

طرح کسب و کار چیست؟

طرح توجیهی در حقیقت سرآغاز هر گونه کسب و کاری است. طرح توجیهی یا طرح کسب و کار یا همان Business Plan طرحی است که در آن با بررسی تمامی جوانب انجام یک طرح جهت صنعتی یا نیمه صنعتی، سنجیده و پس از برآورد نمودن تمامی هزینه‌های تحمیلی به پروژه مربوطه، برنامه ای مدون جهت آغاز یک طرح درآمدزا تهیه می‌شود.