شیوه رتبه بندی مجلات

شیوه رتبه بندی مجلات

رتبه بندی مجلات معمولا جهت ارزیابی کمی و کیفی مجلات علمی و آکادمیک به لحاظ تأثیر و کیفیت استفاده می‌شود. رتبه مجلات، توسط زمینه مرتبط، میزان سختی انتشار مقاله، اعتبار و تعداد ارجاعات به آن نشریه تعیین می‌شود. این رتبه توسط ابزارهای ارزیابی در چندین کشور مشخص می‌شود. برخی از سطوح و ابزارهای در نظر گرفته شده جهت ارزیابی مجلات عبارتند از:

  • ضریب تأثیر (Impact Factor): متوسط ارجاعات به مقالات در مجلات علمی و علوم اجتماعی منتشر شده.
  • اندیس h (h-index): این اندیس که توسط جرج هیرش در سال ۲۰۰۵ ارائه شد، بیانگر میزان بازدهی و ارجاعات یک مجله است. این ضریب حتی جهت ارزیابی علمی افراد نیز استفاده می‌شود.
  • نمایه SCOPUS: برای تشخیص و انتخاب ژورنال جهت چاپ مقاله، علاوه بر اهمیت معیار ضریب تاثیر، مراجع نمایه کننده ژورنال می تواند معیاری صحیح در این انتخاب باشد. اهمیت نمایه scopus به جهت مالکیت و پشتیبانی آن توسط کمپانی Elsevier بعنوان یکی از معتبرترین ناشران بین المللی بوده که پوشش موضوعی این پایگاه شامل علوم زیستی ، پزشکی ، علوم پایه و مهندسی و علوم انسانی و… می باشد.